Utilitas-Vill építőipari Szolgáltató KftTel: +36 30 964 38 90 | Email: info@utilitasvill.hu

Gépi és kézi földmunka végzés

Közmű építések, Pincetömb kiemelések, Betonozás, Aszfaltozás, Viacolorozás

Közműépítés: Terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, műszaki ellenőrzés

Pincetömb kiemelés: Házépítésnél földmunka végzés, építési törmelék deponálása, elszállítása

Betonozás: Beton járda építése, térbeton készítése, sávalap betonozása

Aszfaltozás: Új úttest, aszfaltjárda készítése, régi aszfalt felszedése, elszállítása, / FIGYELEM !!! A feltört aszfalt veszélyes hulladéknak minősül. Tárolása, megsemmisítése csak szakszerű lerakókban, történhet.

Viacolorozás: Új úttest, járda, garázsbeálló, parkoló térkövezése az alá kiépítendő réteg megfelelő  tömörítésével, alapozásával.